Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

POTRAFIMY RATOWAĆ ŻYCIE

Utworzono dnia 13.02.2018
Czcionka:

W dniach od  7 do 8 lutego 2018 roku, dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili projekt edukacyjny pod hasłem: „Czy potrafisz ratować życie.”, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt przeznaczony był dla uczniów klas IV - VII.

Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny.

Projekt szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy opracowany został z myślą o grupie uczniów klas IV -VII szkoły podstawowej. Ta grupa wiekowa napotkać może na sytuacje, w których potrzebna będzie znajomość podstaw w udzielaniu pomocy drugiemu. Niezmiernie ważne znaczenie w ratowaniu poszkodowanych mają właśnie osoby przygodne. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc, znać podstawowe zasady działania podczas wypadków, na które napotykamy w życiu codziennym – tak, aby pomagać a nie szkodzić.

Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. W celu dobrego przekazania wiedzy i podejmowania działań praktycznych należy wdrożyć już młodzież szkolną. Stopniowo poznawać ona będzie tajniki wiedzy przedmedycznej, zrozumie potrzebę pomocy potrzebującym, kształtować opanowanie w działaniu.

Program ten ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy uczniów klas IV - VII.
Zajęcia z tego programu mają uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Mają również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego. 

Celem projektu jest:

 • kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 
 • kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie przykładów wielu nieprzewidzianych zdarzeń, w których konieczne są działania pierwszej pomocy.
 2. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.
 3. Nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej.
 4. Zrozumienie przez uczniów potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym.
 5. Uczulenie młodego człowieka na krzywdę drugiego.
 6. Uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy przedlekarskiej.
 7. Doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.
 8. Kształtowanie postaw humanitarnych.
 9. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
 10. Nauczenie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się jej umownym zasadom.

Nasze metody realizacji, były:

 1. oparte na słowie - mini wykład (nazwanie czynności oraz jej objaśnianie)
 2. ćwiczeniowe 
  - pokazy,

- wykonywanie ćwiczeń (ułożenia w pozycji bocznej ustalonej, oddechy ratunkowe, masaż serca)
- bandażowanie,

- ćwiczenia z fantomem,

- ćwiczenia z respiratorem

 1. obserwacyjne
  - oglądanie filmu edukacyjnego „Doktor Kręciołek”

- obserwacja pokazu nauczycielskiego.

Projekt skupia się przede wszystkim na kształtowaniu praktycznych umiejętności ucznia i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu, czyli:

 1. Właściwie wykonana obserwacja czynności życiowych. Badanie przytomności.
 2. Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej – bocznej ustalonej.
 3. Znajomość zasad prowadzenia wentylacji płuc oraz reanimacji sercowo-płucnej.
 4. Umiejętność zadbania o własne bezpieczeństwo (samoochrona), podczas udzielania pomocy poszkodowanemu.
 5. Nabycie umiejętności kierowania akcji ratowniczej. Umiejętność wzywania pogotowia ratunkowego.

Klasy VI przejdą również szkolenie praktyczne w straży pożarnej a klasy VII na policji. Na koniec szkolenia uczniowie napiszą test sprawdzający zakres wiedzy, jaką posiedli.

Myślimy, że nasze cele zostały osiągnięte. Nasze działania skupiały się na kształtowaniu praktycznych umiejętności ucznia i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu.

Anna Jankowicz

 

POTRAFIMY RATOWAĆ ŻYCIE

Utworzono dnia 13.02.2018, 20:09

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej

Office 365
 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 424

W poprzednim tygodniu: 574

W tym miesiącu: 1468

W poprzednim miesiącu: 2941

Wszystkich: 98519